Rozwój integracji sensorycznej u dzieci

03.06.2022
@ahojprzygodo

Każdego dnia dzieci bombardowane są tysiącami informacji: szkoła, telewizja, radio, Internet – to tylko kilka źródeł, które starają się przyciągnąć ich uwagę. Taki styl życia powoduje, że dzieci w coraz większym stopniu swój rozwój opierają na pozyskanych i przetworzonych informacjach. Może to skutkować ograniczeniem rozwoju zdolności rozumienia, kategoryzowania oraz wykorzystania bodźców, czyli informacji pozyskiwanych z otaczającego świata i własnego ciała. Może to z kolei powodować problemy z nauką, koncentracją a nawet koordynacją. Specjaliści w tym zakresie dodają także, że mogą się pojawić objawy anormalnej wrażliwości na bodźce, agresja, nadmierna ruchliwość, ale też opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych.

W przypadku dzieci, u których problemy z integracją sensoryczną są mocno zaawansowane, niezbędne jest wsparcie specjalisty. Jest jednak określona grupa aktywności, które mogą być pomocne na każdym etapie wspomnianych dysfunkcji. Jedną z nich są w tym przypadku ogrody sensoryczne. Projektowane są w taki sposób, że zmysł wzroku zostaje zdominowany przez wrażenia płynące z innych zmysłów. Aktywowanie ich jest ważne, ponieważ to w tych obszarach dzieci, szczególnie te mieszkające w miastach, wykazują wyraźny „deficyt”. Komputer zastąpił spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Gry komputerowe wyparły zaś zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

Ogrody sensoryczne dają możliwość rozwijania aktywności ruchowej na świeżym powietrzu a także między innymi:

  • wspierają rozwój zmysłu równowagi,
  • rozwijają koordynację poszczególnych części ciała i orientację w przestrzeni,
  • pokazują różne funkcje zmysłu dotyku,
  • uczą świadomego posługiwania się zmysłem słuchu,
  • uwrażliwiają na różne aspekty zmysłu powonienia.

Stymulacja zmysłu dotyku, słuchu, zapachu, wzroku a także równowagi i propriocepcji sprawia, że układ nerwowy zaczyna w większym stopniu zauważać napływające z nich bodźce i aktywuje proces integracji napływających do mózgu wrażeń. W dużym uproszczeniu prowadzi to wypracowania lepszej koordynacji różnych części ciała oraz poprawienia zdolności wykonywania skomplikowanych i złożonych ruchów.

W Lesie Odkrywców mamy wiele sensorycznych miejsc zabawy. Każde z nich zaprojektowane jest tak, by jak najmocniej i najskuteczniej aktywować wybrane zmysły. Aktywacja taka w dzisiejszych czasach jest wskazana praktycznie dla każdego dziecka. Dodatkowym atutem w naszym przypadku jest fakt, że wszystkie atrakcje znajdują się na wolnym powietrzu, w przestrzeni leśnej, która dodatkowo ułatwia otwarcie się na wszystkie bodźce. Las Odkrywców to idealne miejsce do zapoznania się w praktyce z korzyściami jakie oferują nam ogrody sensoryczne. Zapraszamy!