Jakie płyną korzyści z rozwoju dziecka blisko natury?

08.06.2022
@ahojprzygodo

Profesor Howard Gardner w 1983 roku stworzył teorię Wielorakich Inteligencji. Stała ona w znaczącej opozycji do tradycyjnej oceny inteligencji bazującej na testach IQ. Gardner dowodził, że tradycyjnie rozumiana inteligencja nie jest jedynym czynnikiem określającym możliwości człowieka. Uważa on, że inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa. Wszystkie składowe inteligencje danego człowieka współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach. Wszystkie są też niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Jedną z opisanych przez Profesora inteligencji jest Inteligencja Przyrodnicza. Dzieci z dominacją tej cechy mają wyczulone zmysły i w ponad przeciętnym zakresie używają ich do analizy dzięki czemu łatwo wychwytują pojawiające się prawidłowości i wzorce. Ponadto widocznych jest również u nich wiele cech, które w skrócie określić możemy jako empatia, pozytywne nastawienie do otaczającego świata. To cechy, które każdy rodzić chciałby widzieć u swoich dzieci. Warto więc w możliwie jak największym zakresie, rozwijać te elementy osobowości – konieczny jednak do tego jest kontakt z naturą.

Przyroda jest potencjalnie wielkim placem zabaw. Kamień, pień drzewa, szyszki, woda a nawet błoto to tylko kilka przykładów „kreatywnych zabawek”. Zabawki takie są w zasadzie źródłem inspiracji do tworzenia przez dzieci własnych światów. Są w nich budowniczymi, kucharzami czy zdobywcami. Możliwe, że przy pierwszy kontakcie z naturą nie uda się dzieciom w pełni poczuć walorów takiej wolności kreowania. Warto rozważyć w takiej sytuacji wycieczkę do miejsc oferujących naturalne place zabaw. Jednym z nich jest Las Odkrywców – miejsce pełne polan i specjalnie zaaranżowanych naturalnych stref poznawczych. Każda z nich została zaplanowana, by rozwijać konkretne zmysły. Każda daje też możliwość wykazania się dzieciom inwencją w wymyślaniu zabaw.

Przykładem są leśne szałasy, gdzie dzieci mogą się bawić np. w Indian czy średniowiecznych rozbójników. Dla bardziej zainteresowanych podróżami może to być wioska w tropikalnym lesie. A może wyobrażą sobie, że mieszkają na innej planecie?

Polana pnia to z kolei miejsce, gdzie można przecisnąć się przez zagajnik z żerdzi, sprawdzając tym samym swoją sprawność ruchową.

To właśnie przyroda była inspiracją do tworzenia wszystkich miejsc zabawy. Atrakcje wykonane są naturalnych materiałów, takich jak drewno czy wiklina dzięki czemu doskonale współgrają z otaczającą przyrodą. Las Odkrywców to miejsce, gdzie nie znajdziecie plastikowych zabawek. To miejsce dla tych wszystkich, którym zależy na kontakcie z naturą i na zrównoważonym rozwoju dzieci.