Czym jest polana zmysłów i jak wpływa na rozwój dziecka?

02.06.2022
@ahojprzygodo

Dzieci w coraz większym stopniu opierają swoje relacje na mediach społecznościowych. Stwierdzenie, że komunikacja z otoczeniem ogranicza się dla nich do smartfonów może być nieco przesadzona, choć nie da się ukryć, że gros informacji i opinii czerpią za pośrednictwem właśnie tego źródła. To z pewnością ogranicza ich poziom doznań, a w konsekwencji znajomość otaczającego świata.

Dzieci powinny rozumieć, że świat można poznawać na wiele sposobów. To z kolei poprowadzi je do przekonania, że nie ma jednej prawdy o otaczających nas rzeczach, wydarzeniach, emocjach i nauczy ich, że można mieć różny punkt widzenia, a informacja w social mediach nie musi być prawdą.

Do takich wniosków niełatwo dojść od razu. Potrzebne są drobne kroczki, uwrażliwiające dzieci na bodźce, na które niekiedy w ogóle nie reagują. Bardzo pomocne w takich działaniach są tzw. polany zmysłów. Pozwalają one poznać wagę wszystkich zmysłów, jakimi dysponujemy. Dają też świadomość ich złożoności i współzależności.

Wydawać by się mogło, że zmysł dotyku pozwala jedynie na określenie w przestrzeni istnienia określonego przedmiotu. Polany zmysłów pokazują, że otrzymujemy znacznie więcej informacji – o ich temperaturze, strukturze czy fakturze, możemy też poczuć takie wrażenia, jak ból, łaskotanie, czy swędzenie.

Zmysł słuchu jest nam wszystkim z kolei niezbędny w codziennej komunikacji. Dźwięki natury, muzyka, a w szczególności jej tworzenie, wpływają na nasze nastroje oraz rozwijają wrażliwość.

Muzyczne polany zmysłów dają możliwość tworzenia własnej muzyki. Co ważne na ogół bazą są tu niestandardowe „instrumenty”. Perkusja z garnków, cymbały z odpowiednio przyciętych gałęzi – rozwiązania te nie tylko zaskakują, ale również pobudzają wyobraźnię. Kolejnym zmysłem, który można rozwijać na polanie zmysłów jest węch. Człowiek jest w stanie rozpoznać aż kilka tysięcy zapachów. Jego funkcje są też różnorodne i warto mieć tego świadomość. Ostrzega nas przed zagrożeniami, wzmacnia wrażenia smaku, ale również nadaje bądź wzmacnia wrażenia emocjonalne.

Utarło się przekonanie, że człowiek dysponuje tylko pięcioma zmysłami. Mamy przecież jeszcze kilka dodatkowych! Są one odpowiedzialne głównie za odbieranie bodźców wewnętrznych. Las Odkrywców przypomina nam o co najmniej dwóch z nich: zmysł równowagi odpowiadający za ocenę położenia ciała w przestrzeni i zmysł propriocepcji – odpowiadający za orientację ułożenia różnych części ciała względem siebie oraz napięcia mięśniowego. Chcąc więc, aby nasze dzieci zaczęły świadomie poznawać świat z całą mocą doznań płynących z poznania – dajmy im taką możliwość. Pokażmy im Las Odkrywców. Miejsce, gdzie w trakcie zabawy, mogą poznawać lepiej swoje zmysły. Mogą uczyć się tu szerszego, wielopłaszczyznowego spojrzenia na otaczający świat.